Płodozmian

Płodozmian, uprawa własnych warzyw

Uprawa własnych warzyw jest możliwa pod warunkiem

ustalenia odpowiedniego planu. Niektóre uprawy są ze sobą blisko spokrewnione, należą do tej samej rodziny.

Biorąc pod uwagę fakt, iż na każdą rodzinę przypada wiele chorób i szkodników, konieczna jest zmiana upraw, zwana także płodozmianem. Część upraw wymaga wprowadzenia zasady płodozmianu. Należy pamiętać, że nie powinno się uprawiać tej samej rośliny na tym samym polu częściej niż raz na 3 lata. Niektóre choroby pojawiają się nawet w kilku rodzinach. Rozsądnie jest prowadzić ekstensywną uprawę, raz na 6 czy 7 lat.

Uprawy trwałe lub wieloletnie

W przypadku zarezerwowania części Państwa ogrodu warzywnego na szklarnię, drzewa i krzewy lub rośliny wieloletnie, takie jak szparagi i karczochy, nie możemy mówić o płodozmianie. Truskawka jest również uprawą trwałą, ale można ją umieścić w uprawie, gdybyśmy chcieli np. zmienić truskawkę po dwóch latach. W przypadku roślin wieloletnich należy oddczekać dłuższy czas, zanim ponownie wyrosną na tym samym obszarze.

Układ ogródka

Biorąc pod uwagę najczęsciej uprawiane rośliny oraz powierzchnie jaką zajmują w przeciętnym ogrodzie warzywnym, możemy wyodrębnić sześć głównych grup.

Zobacz diagram poniżej. W każdej z głównych grup

umieściliśmy kilka rodzin. Klucz do sukcesu leży w rodzinach roślin. Poniżej przegląd rodzin w głównych grupach. Jeśli uprawa jest mniejsza, może być również krótsza niż 6 lat.

Plan uprawy warzyw

Należy sprecyzować, które warzywa chcemy uprawiać, następnie należy umieścić razem torebki z nasionami i materiałem sadzeniowym rodzinami. Kolejnym krokiem jest zebranie rodzin w oparciu o główne grupy. Dalej należy się zastanowić, jaką powierzchnię ogrodu planujemy wykorzystać na daną uprawę. Uprawiając tylko kilka ważnych roślin, można częściej wracać do tego samego obszaru.

Uprawa łączona

Uprawa łączona jest mniej znana. W uprawie łączonej należy również zwrócić uwagę na to, które rośliny najlepiej umieścić obok siebie. Uprawa może być mniej podatna na choroby lub szkodnika z sąsiedniej uprawy. Robiąc to regularnie oraz intensywnie, w ogrodzie może znaleźć się wiele różnych grządek. Więcej informacji o dobrych sąsiadach można znaleźć w tym sklepie internetowym.